Sexologiens relevans for fagpersoner

Et større kendskab til sexologiske fænomener og problemstillinger blandt social- og sundhedsfaglige vil skabe professionelle rum med plads til spørgsmål, nuancer, respekt for seksuel forskellighed og bedre behandling til den enkelte. Rum, hvor der er plads til det hele menneske, med alle dets facetter. Men hvorfor er det, at den sexologiske viden er så vigtig? 

Sex, seksuel trivsel, seksualitet og alt dét der hører med, har en stor indvirkning på menneskers sundhed og velbefindende i flere arenaer. I den omfattende befolkningsundersøgelse Projekt SEXUS som blev udgivet i 2019, svarede hele 80,4% af 61.466 respondenter, at de fandt det vigtigt, meget vigtigt eller særdeles vigtigt at have et godt sexliv (Frisch et al, 2019).  Derfor påvirker det i høj grad vores trivsel og sundhed når seksualitetsrelaterede problematikker opstår og sexlivet ikke fungerer, hvilket kan føre til stress, angst, depression og parforholdsproblematikker. Omvendt kan det også påvirke vores seksuelle trivsel, når vi oplever øvrige sundhedsrelaterede problematikker, hvad enten de er af fysisk eller psykisk karakter. Hvis man får en depression eller tager psykofarmaka, kan lysten og forholdet til sex være noget af det første, der påvirkes. Ligeledes kan kronisk sygdom, fysiske funktionsnedsættelser, handicap mv. have en stor indvirkning på hvordan vi oplever vores seksuelle trivsel. 

Om en problemstilling drejer sig om minoritetsstress, seksuelle traumer, seksuelle dysfunktioner, dynamikker i parforholdet eller noget femte – så er det vigtigt og afgørende, at man som klient eller patient kan tale med fagpersoner om disse emner, og således få den tiltrængte hjælp til behandling af det egentlige problem. Også i resultaterne fra Projekt SEXUS indikeres det, at der er et behov for sexologien i et social– og sundhedsfagligt regi. Et af de spørgsmål, der blev stillet i undersøgelsen var:  Har du inden for de seneste 5 år talt om seksuelle spørgsmål eller problemer med en fagperson i sundhedsvæsenet (fx læge, psykolog, sygeplejerske eller jordemoder)?”. Til dette spørgsmål svarede 18.9% af de 31.458 respondenter, at de havde talt med en fagperson i sundhedsvæsenet om seksuelle emner inden for de seneste fem år (Frisch et al, 2019). I et større Schweizisk studie fra 2011 omhandlende lægers håndtering af kønssygdomme, svarer hele 90,9% af de 1452 adspurgte, at de ville ønske, at deres læge spurgte ind til deres seksualitet og seksualhistorik (Meystre-Agustoni et al. 2011). Dette vidner yderligere om et behov for en større udbredelse af sexologisk viden og kompetencer indenfor det sundhedsfaglige område.  

Hvis de fagpersoner man som klient eller patient henvender sig til i forbindelse med seksuelle spørgsmål eller problemer ikke har en nuanceret forståelse for området, kan det føre til en oplevelse af fordømmelse, stigmatisering og eksklusion. Sådanne oplevelser kan tænkes at føre til en yderligere tabuisering af seksuelle spørgsmål og problematikker, hvilket muligvis helt vil afholde den enkelte fra at italesætte disse overfor sundhedsfaglige personer. Således vil vi ende med at eksistere i et samfund, hvor individer ikke tør opsøge hjælp for deres seksuelle problemer – og deres trivsel og sundhed vil påvirkes i negativ grad. Det er vigtigt for et menneske at blive set og forstået, og et etisk og inkluderende social- og sundhedssystem bør derfor se det hele menneske. Det hele menneske indebærer i høj grad vores seksualitet, seksuelle liv og problematikker relateret hertil – og det er derfor vigtigt, at der bliver spurgt aktivt ind til disse aspekter af menneskelivet. I et åbent og inkluderende system vil de 18,9% som har talt med en fagperson i sundhedsvæsenet i forbindelse med seksuelle spørgsmål eller problemer i højere grad være sikret, at få en hensigtsmæssig behandling. Og de resterende 81,1% vil få mulighed for at føle sig mere set og måske bedre hjulpet, ved at deres læge, psykolog, sygeplejerske eller anden behandler, har spurgt ind til seksualitet, også selv om deres primære lidelse, måske handler om noget helt andet.  

Gennem en udbredelse af sexologisk viden til social- og sundhedsfaglige personer på tværs af discipliner kan vi altså etablere et mindre fordomsfrit behandlingssystem, hvor individer kan italesætte deres seksuelle spørgsmål og problematikker og få den hjælp, de har brug for. Dérfor er sexologien så vigtig for fagpersoner i alle social- og sundhedsfaglige arenaer.  

Øvrige nøgletal fra Projekt SEXUS er at finde som pdf-fil på følgende link: https://files.projektsexus.dk/2019-10-26_SEXUS-rapport_2017-2018.pdf

Sexologiens relevans for fagpersoner

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.